Raporlama-Eğitimi

Raporlama Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

 Yazı yazma veya herhangi bir konuda rapor hazırlama genellikle sevilmeyen bir iştir. Bunun başlıca sebebi yazma tekniklerindeki eksiklerimiz veya bu konudaki yanlış bilgilerimizdir. Ancak yazılı iletişim, kurum içi ve kurumlar arası iletişimde çok önemli bir yer tutmaktadır. Kariyerimizdeki başarımız büyük ölçüde kurum içi yazılı iletişimde ve rapor hazırlamadaki başarımızla orantılıdır. İş yazışmalarındaki ve raporlamadaki başarımız, kurumu temsil etme kabiliyetimiz gereği kurumumuzun imajını da olumlu yönde etkilemektedir.

Raporlama ve Yazışma Teknikleri Eğitimi katılımcılara, özellikle iş dünyasında, yazı dilini etkili kullanmayla ilgili bilgi ve becerileri kazanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılar, duygu ve düşüncelerini kısa, öz ve etkileyici bir şekilde ifade etmek, imla kuralları, noktalama işaretleri, paragraf teşkilinde bilinmesi gerekenler ve yazıda uyulması gereken biçim özellikleri gibi konularda farkındalık geliştireceklerdir.
Bu eğitim, raporlama ve iş yazışmaları konusunda kurumların bir standart oluşturmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda katılımcılara önemli bir yönetim becerisi kazandırmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitim ve içeriği hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişim formunu doldurarak benimle iletişime geçiniz. Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.

*Eğitim süresi en az 12 saattir.