zerafet-ve-görgü-kuralları

ZARAFET ve SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

EĞİTİMİN AMACI

Kendimizi, başkalarını ve dünyayı algılayışımızda mensubu olduğumuz medeniyetin izleri bulunur. Hz. Mevlana “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” derken mensubu olduğumuz medeniyetin temel dayanağını ortaya koyarak bizi hayatımızın her anında ve evresinde zarif ve saygılı olmaya davet ediyor. Çünkü bizler “Yaradılanı severiz

Yaradandan ötürü.” diyen Yunus’un mensup olduğu medeniyetin insanlarıyız. Bu saygı ve sevgi medeniyetine yaraşır şekilde yaşamak ve bu medeniyeti temsil etmek için yüzlerce yıldır kültürümüzün ürünü olan âdâb-ı muaşeret kurallarına bu eğitimle ulaşacağız.

Ayrıca, ailede denge unsuru olan annenin, ( zarafeti, görgüsü ve bilgisiyle) ailenin fertlerinin hayatını şekillendirmede ve aileyi temsil etmede çok büyük bir önemi ve yeri vardır. Denilebilir ki annenin kalitesi, ailenin kalitesidir.

“Yuvayı yapan dişi kuştur.” düsturundan hareketle kız çocuklarının rol modeli olacak, erkek çocuklarının da hayat standardını belirleyecek olan annenin, donanımlı ve bilgili olması beklenir. Bu maksatla Zarafet ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi ile katılımcılara hayatlarını kolaylaştıracak bilgilerin derli- toplu verilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI

Zarafetin incelikleri ve sosyal davranış kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymak kişiye itibar kazandırır. Kişinin aile ortamında ve sosyal hayatında saygınlığını artırır, dolayısıyla mutluluğunu temin eder. İyi ve saygın insan olmanın temel prensiplerini öğrenmek ve bu bilgiyi hayata geçirmek kişisel güveni güçlendirir.

Bu eğitim, mutlu bir aile kurmanın, başarılı ve örnek çocuklar yetiştirmenin temel prensiplerini katılımcının bir bütün halinde kavramasını sağlar.

*Eğitim 6 saat olup bu süreçte zarafet ve sosyal davranış kurallarının temel prensipleri benimsetilecektir.